Frågor och svar

Här ger vi svar på de frågor vi får om vårt nya skolhus. Listan uppdaterar vi allt eftersom frågor kommer in.

Har du en fråga som inte får sitt svar nedan? Hör gärna av dig till oss i skolledningen.

Vilka elever börjar i de nya lokalerna hösten 2019?

Årskurs 6-9 börjar i det de nya lokalerna hösten 2019. De yngre eleverna i årskurs F-5 och samverkansklass går kvar i de befintliga lokalerna på Maria Parkskolan Östra och Västra.

År 2023 eller 2024 kommer lokalerna byggas ut i etapp II och då kommer yngre elever också att få möjlighet att gå här.

Varför börjar inte F-3 i de nya lokalerna?

De nya lokalerna vid Maria Station har plats för 350 elever. Antalet elever på F-3 hösten 2019 närmar sig 400 elever. De får helt enkelt inte plats.

Kommer yngre elever få möjlighet att i gå de nya lokalerna?

Lokalerna byggs ut i etapp II år 2023 eller 2024. När detta sker, beror på hur stor inflyttningen blir till området. När etapp II är klar kommer de yngre eleverna att få möjlighet att gå här.

Varför blir det inte två F-9 skolor?

Vi vill inte dela årskurserna eftersom många elever har kamrater i parallella klasser.