Vi har byggt för nytt lärande

De nya skollokalerna ger möjlighet för Maria Parkskolan att ta emot ytterligare 550-600 elever för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

De nya skollokalerna i Mariastaden är färdiga och börjar användas skolstarten 19 augusti 2019. Det innebär att vi får möjligheter att i framtiden bereda plats för det ökande antalet elever i bostadsområdet. I de nya lokalerna finnas speciallokaler för praktisk-estetiska ämnen, laborationer, restaurang och vanliga klassrum. Allt detta behövs efterhand som antalet elever i skolålder blir allt fler.

Nya skollokaler i Mariastaden. Bild: Arkitektlaget

Här kan du läsa mer om de nya lokalerna.