Vi bygger för nytt lärande

De nya skollokalerna ger möjlighet för Maria Parkskolan att ta emot ytterligare 550-600 elever för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

När de nya skollokalerna i Mariastaden står färdiga i augusti 2019 kommer de bli en del av Maria Parkskolan. Det innebär att vi får möjligheter att i framtiden bereda plats för det ökande antalet elever i bostadsområdet. I de nya lokalerna kommer det bland annat att finnas speciallokaler för praktisk-estetiska ämnen, laborationer, restaurang och vanliga klassrum. Allt detta behövs efterhand som antalet elever i skolålder blir allt fler.

Nya skollokaler i Mariastaden. Bild: Arkitektlaget

Inför hösten 2019 kommer skolledningen och personalen att ha en dialog om hur vi – på bästa sätt för eleverna och personal – tar vara på möjligheterna när vi nu kommer bedriva skolverksamhet i tre skolhus istället för två.

Klicka på bilden för större version

Här kan du läsa mer om de nya lokalerna.