Vi bygger för nytt lärande

De nya skollokalerna ger möjlighet för Maria Parkskolan att ta emot ytterligare 550-600 elever för att möta behovet av fler utbildningsplatser för barn och unga i Helsingborg.

När de nya skollokalerna i Mariastaden står färdiga i augusti 2019 kommer de bli en del av Maria Parkskolan. Det innebär att vi får möjligheter att i framtiden bereda plats för det ökande antalet elever i bostadsområdet. I de nya lokalerna kommer det bland annat att finnas speciallokaler för praktisk-estetiska ämnen, laborationer, restaurang och vanliga klassrum. Allt detta behövs efterhand som antalet elever i skolålder blir allt fler.

Nya skollokaler i Mariastaden. Bild: Arkitektlaget

Under höstterminen 2018 kommer skolledningen och personalen att ha en dialog om hur vi – på bästa sätt för eleverna och personal – tar vara på möjligheterna när vi nu kommer bedriva skolverksamhet i tre skolhus istället för två.

Mer information kommer att komma under höstterminen 2018 då organisationen för höstterminen 2019 arbetas fram.

Klicka på bilden för större version

Här kan du läsa mer om de nya lokalerna.