Förberedelseklass

Linden heter vår förberedelseklass och har elever från skolår 1-9.

Här får barn som nyligen kommit till Sverige arbeta med att utveckla det svenska språket (tala, läsa, skriva) samt lära känna svensk kultur och värdegrund.

Eleverna får gå i förberedelseklassen i ett år. Sedan börjar de i en vanlig svensk klass. På Linden råder en mycket god mångkulturell anda där vi stöttar och lär av varandra.