Åk F-3

På F-3 går cirka 360 elever. De allra flesta barn har även fritidsplats hos oss.

Vi arbetar för att bygga en nära relation med varje elev, därför ställer vi oss dagligen frågan ”vad har jag gjort idag för att mina elever ska längta hit imorgon?”. Vår förhoppning är att varje elev ska känna att alla dagar är viktiga dagar och alla dagar ska vara meningsfulla och trygga.

Läsåret 16/17 har hela skolan studiero och arbetsglädje som fokusområden. På F-3 har vi också valt att lyfta matematik och IKT som våra fokusområden. Inför nästa läsår kommer alla lärare att ingå i Läslyftet.

Vi arbetar även med äventyrspedagogik. Vi har utbildade äventyrspedagoger som arbetar med eleverna i klasserna tillsammans med lärarna. Äventyrspedagogik ingår även i fritidsverksamheten.

Kollegialt lärande är viktigt för oss. Alla lärare arbetar kollegialt under temat ”utmanande undervisning”. Forskning visar att kollegialt lärande har stor effekt för elevernas resultat.

Inom vår fritidsverksamhet arbetar vi med att systematisk kvalitetssäkra våra sex avdelningar. Vi har en utvecklingsgrupp som arbetar för likvärdighet och hög kvalité i fritidsverksamhetens undervisning.

Kontaktuppgifter:

Päronträdet: 042-10 76 11
Körsbärsträdet: 042-10 65 88
Plommonträdet: 042-10 59 69
Äppelträdet: 042-10 22 59
Trädkojan (vån 2): 042-10 44 58
Trädkronan (vån 2): 042-10 22 58