Åk 7-9

Här fördjupas kunskaperna om omvärlden.

Samarbete med andra länder är en naturlig del av undervisningen och detta läsår sätter vi miljön i fokus i ett pappersåtervinningsprojekt tillsammans med skolor från England, Frankrike, Spanien, Irland och Estland.

Under årskurs 8 och 9 förbereder vi eleverna för gymnasiet genom samarbete med vår studievägledare. I årskurs 8 presenteras gymnasieutbudet och i årskurs 9 får eleverna besöka Helsingborgs stads gymnasieskolor under skoltid.