Åk 4-6

Vi jobbar mycket med övergripande teman i undervisningen.

Det kan vara ”Konsumtion och livsstil” som behandlar hälsa, miljö, mat, återvinning med mera eller som hösten 2010 då det var riksdagsval. Då handlar mycket av undervisningen om de grundläggande demokratiska processerna i Sverige och rent konkret hur Sveriges riksdag fungerar.

I undervisningen ingår även mycket utflykter.