Undervisning

På Maria Parkskolan går drygt 850 elever. Vi har förskoleklasser ända upp till årskurs nio.

För oss är det viktigt att arbeta nära eleverna. Vi försöker skapa små sammanhang i den stora skolan. Allt för att eleverna ska känna att det är en inspirerande och trygg lärmiljö som präglas av god studiero.

Vi använder oss ibland av traditionell undervisning men också av ämnesintegrerande arbetssätt. Beprövad erfarenhet och den senaste pedagogiska forskningen avgör.