Elevinflytande

Alla som arbetar i skolan ska verka för demokratiska arbetsformer. Klassråd ska alla ha regelbundet.

Där tar man upp frågor som är viktiga för den egna klassen. Det kan handla om det vi lär oss i skolan men det kan också handla om olika trivselaktiviteter som klassen vill göra.

Vi har elevråd anpassade för olika åldrar där eleverna tränas i demokratiska processer genom att få möjlighet att vara delaktig och att ha inflytande i sin utbildning och lärandemiljö och närmiljö.