Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare. På Maria Parkskolan arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Elevernas lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum som alla grundskolor inom Helsingborg stads skolor arbetar i.

Dessutom har vi som löfte, tillsammans med övriga Helsingborgs stads skolor, att alla elever ska kunna läsa efter första skolåret samt räkna efter årskurs 1. Detta löfte kallas en tjänstegaranti. I årskurs 3, 6 och 9 har eleverna nationella prov.