Elevhälsa

För att du ska kunna utvecklas och lära dig mycket måste du må bra. Ibland behöver vi hjälp av andra personer för att komma vidare i livet. Elevhälsan på Maria Parkskolan finns till för att stötta när det är jobbigt.

Skolsköterska

Våra skolsköterskor heter Eva Delander och Torgny Öhrn. Vid behov hjälper de dig gärna med rådgivning eller kontakter med andra sjukvårdande instanser. Det kan även gälla frågor kring egenvård. Däremot gäller kontakt med husläkare alternativt barn- och ungdomsläkare, då det gäller sjukvårdande behandlingar från sådant som hänt på fritiden.

I perioder kan mottagningen vara inställd, på grund av hälsoundersökningar och möten på och utanför skolan. Ta kontakt med Eva eller Torgny per telefon, e-post eller alternativt med ett meddelande i deras postfack vid rektorsexpeditionen. De kontaktar er och bokar in en tid.

Eva Delander, skolsköterska F-5
eva.delander@helsingborg.se
Telefon: 0721-61 65 17

Torgny Öhrn, skolsköterska 6-9
torgny.ohrn@helsingborg.se
Telefon: 042-10 57 49

Skolläkare

Vi har en skolläkare kopplad till oss som heter Christina Lindgren. Hon finns på skolan cirka tre halvdagar per termin. Skolläkarmottagningen är på skolsköterskans mottagning på andra våningen längst ner i högstadiets korridor. Tider till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolkurator

Johanna Larsson, F-5
johanna.larsson@helsingborg.se
Telefon: 042-10 50 86

Angelica Linnér, 6-9. Sitter på Kullavägen 130.
angelica.linner@helsingborg.se
Telefon: 042-10 52 63

Psykolog

Vår psykolog heter Teresia Varga Fridh.

Specialpedagoger

Vi finns som ett stöd för elev, föräldrar och lärare. Vi arbetar med screening, kartläggning av styrkor och behov, handledning samt undervisning. Telefon till arbetsrum: 0732-31 55 11

Susanne Christensson, specialpedagog 4-6
Susanne.Christensson@helsingborg.se

Olga Madsen, specialpedagog åk 7-9
olga.madsen@helsingborg.se
Telefon: 0708-73 27 49

Birgitta Åström, speciallärare
birgitta.astrom@helsingborg.se

Camilla Aggestam, speciallärare
camilla.aggestam@helsingborg.se