Råd och stöd

För att du ska kunna utvecklas och lära dig mycket måste du må bra. Ibland behöver vi hjälp av andra personer för att komma vidare i livet. Elevhälsan på Maria Parkskolan finns till för att stötta när det är jobbigt. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper eleven med funderingar kring sin framtid.

Elevhälsan

Maria Parkskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Maria Parkskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och studievägledare som eleverna kan vända sig till för att få råd och stöd. Vi har även specialpedagoger som hjälper elever med behov av extra hjälp.

Studievägledning

Till studie- och yrkesvägledaren på Maria Parskolan kan eleverna gå för att diskutera sin framtid och få vägledning. De kan till exempel få hjälp med vilket gymnasieprogram de ska välja och vad som krävs för att komma in på sitt val.