Kvalitetssäkring av vårt fritidshem

För fyra år sedan började Maria Parkskolan aktivt med att kvalitetssäkra sitt fritidshem, genom att tillsätta en utvecklingsgrupp som i sin tur förankrade sina tankar och idéer med övriga fritidspedagoger och personal. Denna kvalitetssäkring är de bland de första i landet med.

– Vi testar oss fortfarande fram. Det är inget som hugget i sten hur vi ska arbeta, utan utvecklingen sker hela tiden, berättar Pernilla Prahl, som är förestelärare på Maria Parkskolan.

Få koll med årsklocka och mallar

Allt arbete sker genom en årsklocka, som innehåller både interna och externa delar, och utvecklingen sker ständigt. Årsklockan är indelad i årets månader, där varje månad innehåller delmoment som ska genomföras. Genom årsklockan säkerställer personalen att saker och ting blir gjorda och följer upp hur momenten påverkar utvecklingen av verksamheten. I slutet av läsåret knyts säcken ihop genom en större utvärdering för hela läsåret. Till alla årsklockans delar finns mallar och lathund för att underlätta arbetet. Dessa har utvecklingsgruppen tagit fram och ”testkört” på en av de egna avdelningarna innan de använts för alla.

– Vid varje terminsstart gör vi en inventering av behoven i grupperna. Denna inventering kan vara genom observationer hos barnen, genom sociogram och hur det sociala samspelet fungerar. Vi ser även över elevernas intressen och utgår från dessa i vår planering av den praktiska verksamheten.

Skolan känner att de på ett sätt uppfinner hjulet själva då det inte finns mycket information från tidigare arbete med systematisk kvalitetssäkring av fritidshem.

– Vi gör på vårt sätt, men det är inget ”facit” som kan fungera överallt. Det är svårt att ta vår metod och implementera den rakt av i sin egen verksamhet. Vi har byggt ramar, som andra sedan till stor del kan ta efter, inspireras av och anpassa till sitt fritidshem. Alla har olika behov i sin verksamhet, säger Pernilla.

Pernilla och hennes utvecklingsgrupp har tagit inspiration både genom litteratur och genom att medverka på diverse konferenser, men eftersom fritidshemmet har kommit långt i sin utveckling på egen hand, så är det många som vill ta efter. Skolan får ofta frågor från andra verksamheter som vill ta efter.

– Vi har föreläst för Landskrona stad, lärarförbundet och på Pedagogiskt Center. Många är nyfikna och intresserade av vårt arbete och vill veta mer. Vi får många frågor hur vi har gjort och det är jättekul att ligga i framkant. Det finns ett genuint intresse hos många fritidshem att hela tiden vilja förbättra sin verksamhet och vi bidrar gärna om vi kan.

Schemalagd tid för utveckling

Pernilla och utvecklingsgruppen kände tidigt ett stort stöd från biträdande rektor, Ulrica Gath, som är ansvarig för F-3 och fritidshemmet.

– Vi får tiden till att utveckla fritidshemmet och det är oerhört viktigt. Vi har behörig personal och de resurser som krävs för att genomföra vårt arbete med att hela tiden förbättra fritidshemmen. Det är inte alla skolor som har de resurserna. Jag har till exempel avsatt tid varje vecka till att enbart jobba med detta, säger Pernilla.

– Elever och föräldrar har såklart höga krav på verksamheten och vill se resultat, och just kvalitetsarbetet är fritidshemmets främsta fokus. De satsar på lärande istället för görande och genom att ha en tydlig struktur och dokumentation av sitt arbete så känner skolan att de redan kommit långt i sin utveckling. Tanken med kvalitetsarbetet är att alla sex avdelningar på Maria Parkskolan ska ha likvärdig kvalitet. Utvecklingsgruppen vill alltså att kvaliteten ska genomsyra allt som fritidshemmet på skolan gör, säger Ulrica.

Pernilla fortsätter:
– Men bara för att vi har en tydlig struktur med t.ex. årsklockan så betyder inte detta att strukturen och planeringen alltid håller, utan vi reflekterar, utvärderar och justerar mycket under tiden. Stora förändringar gör vi dock när vi har gått ett helt varv runt vår årsklocka.