Fritidshem

På vårt fritidshem har barnen möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. Hos oss blir man sedd och får känna sig både unik och viktig. Man får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och mötas med respekt.

Fritidsverksamheten är en behovsstyrd pedagogisk verksamhet. Verksamheten på fritidshemmet ska delvis ge andra erfarenheter och kunskaper än barnen normalt får under skoltid samt ge utrymme för rekreation och meningsfull fritid. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till barnens allsidiga utveckling och lärande och tar tillvara barnens lust att lära. Vi vill att barn är delaktiga i utformningen av verksamheten så långt som möjligt, både genom aktiva diskussioner i stormöte men också spontana samtal och ingivelser att krydda vardagen med.

På Maria Parkskolans fritidshem går cirka 370 glada barn. Vi är uppdelade på sju avdelningar: Päronträdet, Plommonträdet, Äppelträdet, Körsbärsträdet, Trädkronan och Trädkojan och Fritidsklubben.

Päronträdet består av elever från FA och 1A – Telefon: 042-107611
Plommonträdet består av elever från FC och 1C – Telefon: 042-105969
Äppelträdet består av elever från FD – Telefon 042-102259
Körsbärsträdet består av elever från FB och 1B – Telefon: 042-106588
Trädkronan består av elever från årskurs 3 – Telefon: 042-102258
Trädkojan består av elever från årskurs 2 – Telefon: 042-104458
Fritidsklubben består av elever från årskurs 4-6 – Telefon: 070-8643284

Päron-, Körsbär-, Äppel och Plommonträdets lokaler finns på första våningen medan Trädkronan och Trädkojan ligger på andra våningen, på Maria Parkskolan Västra. Fritidsklubben ligger på våning 2 på Maria Parkskolan Östra.

Riktlinjer och fokusområden läsåret 19/20

De övergripande riktlinjer som alla våra sju fritidshemsavdelningar arbetar utifrån är:
• Stärka tilliten till den egna förmågan
• Främja ett mångsidigt socialt lärande
• Arbeta med progression

Maria Parkskolans fokusområde för hela skolan är effektiv undervisning.

Våra aktiviteter

Verksamheten på fritidshemmet är en målstyrd verksamhet som utgår från läroplanens kapitel 1, 2 och 4.
I verksamheten på våra avdelningar är huvudfokus att arbeta mot sociala mål, att vara tillsammans i grupp, att ta vara på barnens egna idéer och att inspirera barnen till att testa nya saker. Vi lägger även stort fokus på att arbeta med värdegrunden. Varje fritidshem gör egna planeringar utifrån vår årsklocka, och aktiviteterna utgår främst ifrån elevernas behov och intressen, men även från skolans fokusområden. Vi arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa samma höga kvalitet på alla våra avdelningar.

Vi blandar planerade aktiviteter, inomhus och utomhus, med fri lek. Vi använder ofta och gärna vår härliga närmiljö där vi har närhet till både skog, parker, lekplatser och strand. Varje vecka har barnen ett stort utbud att välja mellan som till exempel idrott, musik, bakning, pyssel och utevistelse. Vi varvar helt valfria aktiviteter med styrda. Det är viktigt att ibland själv få bestämma, för sig själv eller tillsammans med andra, vad man vill göra. Hos oss får ditt barn, utifrån sina intressen och förutsättningar, både en meningsfull och stimulerande fritid och nya utmaningar.

Praktisk information

Lämna tidig morgon

Barn som lämnas mellan 06:00-06:30, lämnas på Maria Park förskola.
Barn som lämnas mellan 06:45-07:30, lämnas på Körsbärsträdet. Där serverar vi frukost 06.45-07.15.

Morgonomsorg

Varje morgon mellan 07.30-07.55 välkomnar vi barnen i åk 1-3 ute på vår fina skolgård. Barnen tas emot av fritidspersonal och får sedan leka fritt och andas in frisk, härlig luft innan skolan börjar i klassrummen. Förskoleklassbarnen välkomnas i sina respektive förskoleklassrum.

Hämta

Barnen hämtas på sina egna avdelningar fram till 16:30 (16.00 på fredagar). Efter klockan 16.30 finns alla barnen på fritids tillsammans på Körsbärsträdet som är vår stängningsavdelning. Fritidshemmet stänger klockan 18.00.

Trygghet

Alla barn checkas in i vårt digitala system Presto daycare när de kommer på morgonen. De checkas sedan ut när de hämtas.