Fritidshem

På Maria Parkskolans fritidshem går cirka 380 barn. Vi är uppdelade på fem enheter; Svalan, Falken, Lärkan, Örnen och Fritidsklubben.

Fritidsverksamheten är en behovsstyrd pedagogisk verksamhet. Verksamheten på fritidshemmet ska delvis ge andra erfarenheter och kunskaper än barnen normalt får under skoltid samt ge utrymme för rekreation och meningsfull fritid. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till barnens allsidiga utveckling och lärande och tar tillvara barnens lust att lära. Vi vill att barn är delaktiga i utformningen av verksamheten så långt som möjligt, både genom aktiva diskussioner i stormöte men också spontana samtal och ingivelser att krydda vardagen med.

Svalans och Falkens lokaler finns på andra våningen medan Örnen och Lärkan ligger på andra våningen, på Maria Parkskolan Västra. Fritidsklubben ligger på våning 2 på Maria Parkskolan Östra.

Våra aktiviteter

Vi blandar planerade aktiviteter, inomhus och utomhus, med fri lek. Vi använder ofta och gärna vår härliga närmiljö där vi har närhet till både skog, parker, lekplatser och strand. Varje vecka har barnen ett stort utbud att välja mellan som till exempel idrott, musik, bakning, pyssel och utevistelse. Vi varvar helt valfria aktiviteter med styrda. Det är viktigt att ibland själv få bestämma, för sig själv eller tillsammans med andra, vad man vill göra. Hos oss får ditt barn, utifrån sina intressen och förutsättningar, både en meningsfull och stimulerande fritid och nya utmaningar.
Du kommer i kontakt med våra enheter på fritidshemmet enligt följande:

Falken 042-102258
Svalan 042-104458
Örnen 042-107611
Lärkan 042-106588
Klubben 0708-643284