Maria Parkskolan

På Maria Parkskolan är målet att ta vara på barnens talanger och uppfylla deras drömmar. Vi låter drömmarna växa i en kreativ grön miljö där alla elever syns och märks lika mycket.

Maria Parkskolan har verksamhet från förskola och förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt fritidshem. Vi har också samverkansklasser på Maria Parkskolan.

På skolan går det 1000 elever. Vi arbetar förebyggande och lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och all personal agerar snabbt om något inträffar.

Besök inför starten i förskoleklass

Våra blivande elever i förskoleklasserna kommer att bjudas in till ett besök på skolan. Besöket kommer att äga rum antingen onsdag 19 maj eller onsdag 26 maj, vid båda tillfällena mellan klockan 08:30-09:30. Du som vårdnadshavare kommer inom kort att få aktuellt datum för ditt barn hemskickat.

Vi ser fram emot att få träffa er!

Träffa våra pedagoger i förskoleklass

Äventyrspedagogik på Maria Parkskolan