Maria Parkskolan

På Maria Parkskolan är målet att ta vara på barnens talanger och uppfylla deras drömmar. Vi låter drömmarna växa i en kreativ grön miljö där alla elever syns och märks lika mycket.

Maria Parkskolan har verksamhet från förskola och förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt fritidshem. På skolan finns två förberedelseklasser med nyanlända elever. Vi har också samverkansklasser på Maria Parkskolan.

På skolan går det 900 elever. Vi arbetar förebyggande och lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och all personal agerar snabbt om något inträffar.