Maria Parkskolan

Information till dig som ska börja förskoleklass

Det är speciella tider och därför kommer vi under detta skolvalet inte att bjuda in till öppet hus. Däremot kan ni ta del av all information om vår skola och se filmer från verksamheten här på vår webbplats.

På Maria Parkskolan är målet att ta vara på barnens talanger och uppfylla deras drömmar. Vi låter drömmarna växa i en kreativ grön miljö där alla elever syns och märks lika mycket.

Maria Parkskolan har verksamhet från förskola och förskoleklass till årskurs 9 i grundskola samt fritidshem. Vi har också samverkansklasser på Maria Parkskolan.

På skolan går det 1000 elever. Vi arbetar förebyggande och lägger stor vikt vid trygghet och trivsel. Vi har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling och all personal agerar snabbt om något inträffar.

Träffa våra pedagoger i förskoleklass

Äventyrspedagogik på Maria Parkskolan